Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/91/EÜ energiatõhususe kohta, tuleb alates 01.01.2009. aastast hoonete ja nende osade müüjatel ja väljarentijatel esitada tehingu sõlmimisel energiamärgis.

Sellest tulenevalt rajasime 2009 aasta veebruaris energiamärgise väljastamise teenust osutava inseneribüroo EM Energiamärgis OÜ.
Lisaks energiamärgistele tegeleme igapäevaselt tehnosüsteemide projekteerimisega. Omame 10 aasta pikkust projekteerimiskogemust. 
Ettevõtte juhtivinsenerile väljastatud kutsekvalifikatsioonid on:
   - Diplomeeritud ehitusinsener V 
   - Diplomeeritud soojustehnikainsener V
   - Hoonete energiamärgise väljastaja III
Meie peamisteks klientideks on: korteriühistud, eramajade omanikud, haldus, kinnisvara ja ehitusvaldkonna ettevõtted ning riigiasutused.
Oleme väljastanud energiamärgiseid ning teostanud tehnosüsteemide projekte paljudele erinevatele hoonetele näiteks spordiklubidele, tennisekeskustele, hotellidele, restoranidele, koolimajadele, lasteaedadele, kaubanduskeskustele, muuseumidele, büroodele, sotsiaalmajadele, ärihoonetele, laohoonetele, tööstushoonetele, sadamahoonetele, kortermajadele ning eramutele.