Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/91/EÜ energiatõhususe kohta, tuleb alates 01.01.2009. aastast hoonete ja nende osade müüjatel ja väljarentijatel esitada tehingu sõlmimisel energiamärgis.

Sellest tulenevalt rajasime 2009 aasta veebruaris energiamärgise väljastamise teenust osutava inseneribüroo EM Energiamärgis OÜ.
Lisaks energiamärgistele tegeleme igapäevaselt tehnosüsteemide projekteerimisega. Omame 12 aasta pikkust projekteerimiskogemust. 
Ettevõtte juhtivinsenerile väljastatud kutsekvalifikatsioonid on:
     -  Volitatud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 8 
     -  Volitatud soojusenergeetikainsener soojusmajanduse ja kütuste alal, tase 8
     -  Volitatud soojusenergeetikainsener soojustehnoloogia seadmete alal, tase 8
     -  Energiakasutuse modelleerija, tase 7 (osakutse)
Meie peamisteks klientideks on: haldus, kinnisvara ja ehitusvaldkonna ettevõtted ning riigiasutused. Lisaks teeme palju koostööd korteriühistute ja eramajade omanikega.
Oleme väljastanud energiamärgiseid ning teostanud tehnosüsteemide projekte paljudele erinevatele hoonetele, näiteks spordiklubidele, tennisekeskustele, hotellidele, restoranidele, koolimajadele, lasteaedadele, kaubanduskeskustele, muuseumidele, büroodele, sotsiaalmajadele, ärihoonetele, laohoonetele, tööstushoonetele, sadamahoonetele, kortermajadele, ridaelamutele ning eramutele.