Mis on energiamärgis? 

Energiamärgis on dokument, mis antakse projekteeritava või olemasoleva sisekliima tagamisega hoone kohta ja mille eesmärk on anda teada, milline on selle hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energiatarbimine, ning vajaduse korral tõendada hoone vastavust energiatõhususe miinimumnõuetele. Energiamärgisele lisatakse soovitused hoone energiatõhususe parandamiseks, välja arvatud juhul, kui selliseks parandamiseks puudub mõistlik võimalus. Energiamärgisel kajastatakse hoone tegelik või eeldatav aastane energiakasutus, mis märgitakse energiamärgise tiitellehel asuvale skaalale, andes hoonele vastava energiatarbe klassi.

Energiamärgis põhineb:
  • Energiatõhususe arvutustel (uued ja rekonstrueeritavad hooned)
  • Mõõdetud või hinnatud energiakasutusel (olemasolevad hooned)

Mida näitavad erinevad energiaklassid?

Erinevad energiaklassid näitavad, kui palju hoone tarbib energiat aastas ehk kui energiatõhus on hoone. Erinevatele energiatüüpidele (väikeelamud, korterelamud, ühiskondlikud hooned jms) on erinevad piirmäärad energiaklassidele. 

Millistel hoonetel peab olema energiamärgis?

Energiamärgis on kohustuslik:
  • Uutel ehitatavatel hoonetel
  • Üle 500 m² kasuliku pinnaga avalikel hoonetel
  • Olemasoleva hoone/hoone osade müügil või väljaüürimisel, kui seda nõuab ostja või üürilevõtja

Energiamärgise tellib hoone omanik, korterelamu juhatus/haldaja, kelle kohustus on anda energiamärgise koopia üle kõigile ühistu liikmetele. Korteriomanikul on õigus tellida energiamärgis ka ainult tema omandis olevale korterile.

Allikas: tja.ee

Energiamärgise näidis

Kuidas arvutatakse projekteeritava/rekonstrueeritava hoone energiamärgis (energiatõhususe arvutus)?

Selleks simuleeritakse hoone summaarne energiakasutus kasutades selleks vastavat arvutustarkvara (näiteks, IDA Indoor Climate and Energy, Riuska, VIP Energy, BSim).